mr. F.J.J. Baars


Specialisaties:
• Huurrecht
• Personen- en familierecht
• Psychiatrische Patiëntenrecht

mr. A. Koopsen


Specialisaties:
• Slachtofferrecht
• Vreemdelingenrecht

mr. A. van Deuzen


Specialisaties:
• Arbeidsrecht
• Sociaal-zekerheidsrecht

mr. J.S. Vos


Specialisaties:
• Personen- en familierecht,
    waaronder echtscheiding
    en verbreking samenleving
• Ouderschap en erkenning
• Mediation / Overleg scheidingen
• Jeugdbeschermingsrecht
• Bijzondere curator
• Internationaal privaatrecht
• Erfrecht
• Afstammingszaken en namenrecht

mr. J.A. van der Lem


Specialisaties:
• Jeugdbeschermingsrecht
• Psychiatrisch Patiëntenrecht
• Slachtofferrecht
• Strafrecht

mr. H. Ruder


Specialisaties:
• Personen- en familierecht
• Erfrechtt

mr. F. Reith


Specialisaties:
• Arbeidsrecht
• Sociaal-zekerheidsrecht

Advocatenkantoor Oudegracht

Scherp en betrokken advocaten

Advocatenkantoor Oudegracht, gelegen in het centrum van Alkmaar, is een advocatenkantoor met vijf advocaten en verleent sinds 1978 gespecialiseerde rechtshulp aan particulieren, bedrijven en instellingen.

HET PAND

Dit Jugendstil-pand werd in 1910 gebouwd door de Alkmaarse architect W.H. Krimp. Opdrachtgever was J. Bierdrager, directeur van de houtkoperfirma C. Baan en Zoon (later Bierdrager ). Het pand was bedoeld als woonhuis. Achter het pand bevond zich de houtopslag en enkele jaren later ontwierp dezelfde architect ook nog een kantoortje aan de andere kant van de oprit: het huidige pand Oudegracht 86.