mr. F.J.J. Baars


Specialisaties:
• Ontslagrecht
• Huur- en kooprecht
• Recht voor psychiatrische
    patiënten
• Mediaton

mr. A. Koopsen


Specialisaties:
• Slachtoffers van mensenhandel
• Slachtoffers zeden- en
    geweldsmisdrijven
• Migratierecht
• Sociale Voorzieningen

mr. A. van Deuzen


Specialisaties:
• Individuele en collectieve
    arbeidsrecht
• De sociale zekerheid
(incl. Bijstandswet
en WMO)

mr. J.S. Vos


Specialisaties:
• Personen- en familierecht,
    waaronder echtscheiding
    en verbreking samenleving.

mr. J.A. van der Lem


Specialisaties:
• Strafrecht
• Jeugdrecht
• Psychiatrie

mr. H. Ruder


Specialisaties:
• Personen- en familierecht
waaronder echtscheiding
en verbreking samenleving.

mr. F. Reith


Specialisaties:
• Sociaal zekerheidsrecht
• Arbeidsrecht

Advocatenkantoor Oudegracht

Scherp en betrokken advocaten

Advocatenkantoor Oudegracht, gelegen in het centrum van Alkmaar, is een advocatenkantoor met vijf advocaten en verleent sinds 1978 gespecialiseerde rechtshulp aan particulieren, bedrijven en instellingen.

HET PAND

Dit Jugendstil-pand werd in 1910 gebouwd door de Alkmaarse architect W.H. Krimp. Opdrachtgever was J. Bierdrager, directeur van de houtkoperfirma C. Baan en Zoon (later Bierdrager ). Het pand was bedoeld als woonhuis. Achter het pand bevond zich de houtopslag en enkele jaren later ontwierp dezelfde architect ook nog een kantoortje aan de andere kant van de oprit: het huidige pand Oudegracht 86.