december 18, 2019

Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke pilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren. Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, tijdsbesteding en kosten. Het is de bedoeling dat de deelnemende verzekeraars tijdens de pilot 75 dossiers overdragen aan de advocatenkantoren. Pilot Het doel van de pilot voor de deelnemers is onder andere om meer inzicht te krijgen in het zaaktype, de […]
juli 27, 2018

Wie draagt het ontwerprisico bij een UAV-gc contract?

De casus, samenvattend Een provincie organiseert een aanbesteding, Europees, niet-openbaar – dus met een voorselectie – voor  het realiseren en koppelen van een nieuw gebouw aan een historisch gebouw (robuust met waterbouwkundig karakter/ een museum). De opdracht, hierna het werk, werd aanbesteed conform de methode  Engineering and Build (E&B). Dit betekent in essentie dat de aannemer op een creatieve wijze een aanbieding doet voor het ontwerp en realisatie van het werk. De UAV-GC 2005 werd door de provincie van toepassing verklaard. Met de toepassing van de UAV-GC 2005, probeerde de provincie de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie van […]
mei 3, 2018

De AVG, wat moet uw organisatie ermee?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De nieuwe privacywetgeving, de AVG, is een Europese wetgeving (Verordening) die al op 25 mei 2016 door de ‘Europese Unie’ is aangenomen. Twee jaar na die datum, dus op 25 mei 2018, is deze Europese wetgeving daadwerkelijk van kracht in alle Europese landen. Dat laatste weten veel organisaties, want de AVG wordt volop onder de aandacht gebracht in Nederland. De termijn van twee jaar is nodig als een soort voorbereidingstijd voor de landen. Dat de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangt, is ook bij vele bedrijven/overheden bekend.[1] Wat moet u bijvoorbeeld als een afdeling […]
maart 30, 2018

Advocaat heeft moeite hoofd boven water te houden: ‘Er moet geld bij’

Advocaat heeft moeite hoofd boven water te houden: ‘Er moet geld bij’ Dit is een bewerking van het artikel dat op maandag 19/03/2018 in ‘De Volkskrant’ verscheen, naar aanleiding  van de ingezonden brief van Arno van Deuzen. Zie link: https://www.volkskrant.nl/opinie/advocaat-heeft-moeite-hoofd-boven-water-te-houden-er-moet-geld-bij~a4582149/ In het artikel ‘Gedragscode van advocaten bemoeilijkt prijsvergelijking'(Economie, 15 maart) wordt gesteld dat de advocaten (te) duur zijn. Een oud en wijdverbreid misverstand, stelt Arno van Deuzen. Een groot deel van de mensen (zo’n 40 procent) komt in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Men betaalt dan een eigen bijdrage aan de advocaat. De eigen bijdrage ligt tussen de 143 en 770 […]
januari 24, 2018

Moet een asielzoeker genoegen nemen met minder?

Casus  Een voormalig asielzoeker (cliënt) ontvangt een bijstandsuitkering. Zijn vrouw verblijft in Soedan. In principe heeft hij recht op de alleenstaandennorm. Immers, hij woont in Nederland alleen in zijn woning. Hij heeft echter een partner, die in het buitenland verblijft. Hij doet pogingen om zijn partner naar Nederland te halen. Zowel bij de aanvraag als in bezwaar wordt dat door de IND geweigerd. Op dit moment loopt die zaak in beroep bij de Rechtbank. Artikel 24 Participatiewet In artikel 24 Participatiewet is geregeld dat een bijstandsgerechtigde de helft van de gehuwdennorm krijgt wanneer hij een niet-rechthebbende partner heeft. Dit is met […]
januari 19, 2018

Interpretatieverschil leidt tot ongeldigheid van inschrijving bij aanbesteden

Aanbestedingsrecht Het uitschrijven van een aanbesteding en inschrijving voor een aanbesteding is wat mij betreft een kwestie van goed communiceren met elkaar. Als de communicatie tussen aanbesteder en inschrijver niet helder verloopt, kunnen er onaangename discussies ontstaan en dat is zonde. Ter illustratie het volgende geschil.[1] Rechtbank Den Haag, datum publicatie, 21 december 2017, Zaaknummer C-09-479579-KG ZA 14-1548. De relevante feiten in het kort De gemeente Den Haag schreef een aanbesteding uit voor het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers. Het betrof een nationale openbare aanbesteding volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). De standaard RAW Bepalingen 2010 golden ook voor de […]
december 15, 2017

Wat is de naam van uw onderaannemer en waar is het lidmaatschapsbewijs?

Wat is de naam van uw onderaannemer en waar is het lidmaatschapsbewijs? Aanbestedende diensten stellen regelmatig geschiktheidseisen bij aanbestedingsprocedures. Daarmee wordt beoogd de juiste contractspartij te kunnen kiezen voor de uitvoering van de opdracht. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een hoofdaannemer een derde inschakelt om aan de gestelde geschiktheidseisen te kunnen voldoen. UEA en de Aanbestedingswet 2012 Met het invullen van  het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) geeft een hoofdaannemer aan of hij aan de gestelde geschiktheidseisen/technische specificatie  (artikel 2:84 lid 1 sub b en c Aanbestedingswet 2012) voldoet. Het uitgangspunt is dat de eigen verklaring alleen dient […]
juli 10, 2017

Einde betalingstermijn van meer dan 60 dagen

Per 1 juli 2017 is de wet van kracht die een betalingstermijn langer dan 60 dagen verbiedt. De wet is bedoeld om kleine zelfstandigen/ het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te beschermen tegen grote ondernemingen die betalingstermijnen van meer dan 60 dagen hanteren. Met deze wet wordt Europese regelgeving in nationale wetgeving geïmplementeerd.[1]   Het gevolg van deze wet Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen tussen kleine zelfstandigen/ het MKB en grote ondernemingen is dan nietig, dus de termijn van meer dan 60 dagen heeft nooit bestaan en deze wordt automatisch omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen. Als de […]
juni 9, 2017

WEEK VAN DE MEDIATION 12 juni t/m 15 juni 2017

Week van de Mediation Het Mediationhuis te Alkmaar heeft in “de week van de mediation” van maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni a.s. – elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur – voor iedereen tijd. Dit is geheel gratis! Gedurende vier dagen is er voor u een ervaren en aanwezige mediator beschikbaar, die alle informatie waar behoefte aan is kan geven. Iedereen kan gedurende die vier dagen op het kantoor aan de Baangracht 2 te Alkmaar binnenlopen zonder afspraak. Op afspraak kan zelfs een kort gezamenlijk gesprek gratis worden gevoerd met mensen die met elkaar in […]
maart 20, 2017

Cliëntenraad Halte Werk organiseert Wegwijsbeurs 2.0:

Cliëntenraad Halte Werk UITNODIGING   Cliëntenraad Halte Werk organiseert Wegwijsbeurs 2.0: een uitje voor het hele gezin   De Cliëntenraad Halte Werk (CRH) organiseert op zaterdag 1 april van 13.00 tot 17.00 uur de Wegwijsbeurs 2.0 in HAL 25 aan de Pettemerstraat 15, Alkmaar-Overstad.   Het is een aantrekkelijke informatiemarkt voor het hele gezin. Maar liefst 43 organisaties en bedrijven, die van belang kunnen zijn voor mensen met een laag inkomen, zijn aanwezig.   Verder zijn er diverse leuke activiteiten voor de jeugd. Je kunt pizza bakken, een animatiefilmpje leren maken, met anderen een kunstwerk maken of knutselen. Voor kinderen […]