maart 30, 2020

Gaat jouw werkgever failliet?

Lees hier wat jouw rechten en plichten als werknemer zijn en wat praktische tips. Als jouw werkgever failliet is, zegt de curator jouw arbeidsovereenkomst op. Je kunt daarna een faillissementsuitkering aanvragen bij het UWV. De curator legt jou uit hoe je dat moet doen. Op de site van UWV vind je hier ook informatie over. Wat betaalt UWV? Het loon dat je nog tegoed hebt over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, het bedrag dat je in deze periode heeft opgebouwd voor een dertiende maand, atv/adv-dagen en ook bonussen die je in de 13 weken […]
maart 26, 2020

Wat doe je als je werkgever niet betaalt?

Aan alle werknemers:  de overheid helpt werkgevers om deze lastige periode door te komen door 90% van de loonkosten over te nemen.  Laten we hopen dat dit genoeg is en dat jouw werkgever jou kan blijven betalen. Als jouw werkgever je toch niet betaalt, kun je het loon waar je recht op hebt wel claimen van je werkgever. In het ergste geval gaat je werkgever failliet. UWV betaalt dan (een deel van) je achterstallig salaris. Je moet in beide gevallen wel kunnen aantonen waar je recht op had. Daar gaat het soms mis voor de werknemer omdat die niet (meer) […]
maart 19, 2020

Ben jij oproepkracht en heb je nu geen werk meer? Lees hier over je rechten

Per 1 januari 2020 is er veel veranderd voor de arbeidsomvang en het recht op loon van oproepkrachten Recht op vast aantal uur Heb je een oproepovereenkomst, nuluren- of een min-max contract? Dan ben je een oproepkracht en heb je voortaan na 12 maanden recht op een vast aantal uren. Dat vaste aantal uren moet minimaal het gemiddelde zijn van het aantal uur dat je het afgelopen jaar hebt gewerkt. Je kunt bij je werkgever aangeven dat je bereid bent dit gemiddeld aantal uur te werken en loon over die uren claimen. In deze tijd zal je werkgever je loon […]
maart 19, 2020

Mijn werkgever gaat de NOW aanvragen. Wat betekent dat voor mij?

De regeling van Werktijdverkorting is geschrapt. Sinds 17 maart 2020 geldt een nieuwe regeling, de NOW. Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Hierbij antwoord op de vragen die jij misschien hebt: Behoud ik mijn salaris? Ja, je werkgever moet het volledige salaris doorbetalen. Waarom krijgt hij een deel van onze loonkosten vergoed? Om door de huidige periode van omzetdaling heen te komen en niemand te hoeven ontslaan. Loopt het via een WW-uitkering? Nee, het heeft niets meer met WW te maken. Dus ik teer niet in op mijn WW-rechten? Klopt. Moet ik werken? Ja. In overleg met […]
februari 20, 2020

Geannuleerd: gratis inloopspreekuur dinsdag en vrijdag

Coronavirus Wegens het coronavirus komen de gratis inloopspreekuren op dinsdagavond in Buurtcentrum Overdie en vrijdagochtend op Advocatenkantoor Oudegracht te vervallen tenminste tot en met 6 april 2020. Advocaat nodig? Wilt u toch graag in contact komen met een van onze advocaten? Alle contactgegevens kunt u hier op de website terugvinden.
december 18, 2019

Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke pilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren. Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, tijdsbesteding en kosten. Het is de bedoeling dat de deelnemende verzekeraars tijdens de pilot 75 dossiers overdragen aan de advocatenkantoren. Pilot Het doel van de pilot voor de deelnemers is onder andere om meer inzicht te krijgen in het zaaktype, de […]
juli 27, 2018

Wie draagt het ontwerprisico bij een UAV-gc contract?

De casus, samenvattend Een provincie organiseert een aanbesteding, Europees, niet-openbaar – dus met een voorselectie – voor  het realiseren en koppelen van een nieuw gebouw aan een historisch gebouw (robuust met waterbouwkundig karakter/ een museum). De opdracht, hierna het werk, werd aanbesteed conform de methode  Engineering and Build (E&B). Dit betekent in essentie dat de aannemer op een creatieve wijze een aanbieding doet voor het ontwerp en realisatie van het werk. De UAV-GC 2005 werd door de provincie van toepassing verklaard. Met de toepassing van de UAV-GC 2005, probeerde de provincie de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie van […]
mei 3, 2018

De AVG, wat moet uw organisatie ermee?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) De nieuwe privacywetgeving, de AVG, is een Europese wetgeving (Verordening) die al op 25 mei 2016 door de ‘Europese Unie’ is aangenomen. Twee jaar na die datum, dus op 25 mei 2018, is deze Europese wetgeving daadwerkelijk van kracht in alle Europese landen. Dat laatste weten veel organisaties, want de AVG wordt volop onder de aandacht gebracht in Nederland. De termijn van twee jaar is nodig als een soort voorbereidingstijd voor de landen. Dat de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangt, is ook bij vele bedrijven/overheden bekend.[1] Wat moet u bijvoorbeeld als een afdeling […]
maart 30, 2018

Advocaat heeft moeite hoofd boven water te houden: ‘Er moet geld bij’

Advocaat heeft moeite hoofd boven water te houden: ‘Er moet geld bij’ Dit is een bewerking van het artikel dat op maandag 19/03/2018 in ‘De Volkskrant’ verscheen, naar aanleiding  van de ingezonden brief van Arno van Deuzen. Zie link: https://www.volkskrant.nl/opinie/advocaat-heeft-moeite-hoofd-boven-water-te-houden-er-moet-geld-bij~a4582149/ In het artikel ‘Gedragscode van advocaten bemoeilijkt prijsvergelijking'(Economie, 15 maart) wordt gesteld dat de advocaten (te) duur zijn. Een oud en wijdverbreid misverstand, stelt Arno van Deuzen. Een groot deel van de mensen (zo’n 40 procent) komt in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Men betaalt dan een eigen bijdrage aan de advocaat. De eigen bijdrage ligt tussen de 143 en 770 […]
januari 24, 2018

Moet een asielzoeker genoegen nemen met minder?

Casus  Een voormalig asielzoeker (cliënt) ontvangt een bijstandsuitkering. Zijn vrouw verblijft in Soedan. In principe heeft hij recht op de alleenstaandennorm. Immers, hij woont in Nederland alleen in zijn woning. Hij heeft echter een partner, die in het buitenland verblijft. Hij doet pogingen om zijn partner naar Nederland te halen. Zowel bij de aanvraag als in bezwaar wordt dat door de IND geweigerd. Op dit moment loopt die zaak in beroep bij de Rechtbank. Artikel 24 Participatiewet In artikel 24 Participatiewet is geregeld dat een bijstandsgerechtigde de helft van de gehuwdennorm krijgt wanneer hij een niet-rechthebbende partner heeft. Dit is met […]