juli 10, 2017

Einde betalingstermijn van meer dan 60 dagen

Per 1 juli 2017 is de wet van kracht die een betalingstermijn langer dan 60 dagen verbiedt. De wet is bedoeld om kleine zelfstandigen/ het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te beschermen tegen grote ondernemingen die betalingstermijnen van meer dan 60 dagen hanteren. Met deze wet wordt Europese regelgeving in nationale wetgeving geïmplementeerd.[1]   Het gevolg van deze wet Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen tussen kleine zelfstandigen/ het MKB en grote ondernemingen is dan nietig, dus de termijn van meer dan 60 dagen heeft nooit bestaan en deze wordt automatisch omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen. Als de […]
juni 9, 2017

WEEK VAN DE MEDIATION 12 juni t/m 15 juni 2017

Week van de Mediation Het Mediationhuis te Alkmaar heeft in “de week van de mediation” van maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni a.s. – elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur – voor iedereen tijd. Dit is geheel gratis! Gedurende vier dagen is er voor u een ervaren en aanwezige mediator beschikbaar, die alle informatie waar behoefte aan is kan geven. Iedereen kan gedurende die vier dagen op het kantoor aan de Baangracht 2 te Alkmaar binnenlopen zonder afspraak. Op afspraak kan zelfs een kort gezamenlijk gesprek gratis worden gevoerd met mensen die met elkaar in […]
maart 20, 2017

Cliëntenraad Halte Werk organiseert Wegwijsbeurs 2.0:

Cliëntenraad Halte Werk UITNODIGING   Cliëntenraad Halte Werk organiseert Wegwijsbeurs 2.0: een uitje voor het hele gezin   De Cliëntenraad Halte Werk (CRH) organiseert op zaterdag 1 april van 13.00 tot 17.00 uur de Wegwijsbeurs 2.0 in HAL 25 aan de Pettemerstraat 15, Alkmaar-Overstad.   Het is een aantrekkelijke informatiemarkt voor het hele gezin. Maar liefst 43 organisaties en bedrijven, die van belang kunnen zijn voor mensen met een laag inkomen, zijn aanwezig.   Verder zijn er diverse leuke activiteiten voor de jeugd. Je kunt pizza bakken, een animatiefilmpje leren maken, met anderen een kunstwerk maken of knutselen. Voor kinderen […]
februari 28, 2017

Niet vervolgd en niet beschermd

Slachtoffers van mensenhandel uit West Afrikaanse landen bevinden zich in een niet benijdenswaardige positie. Zij worden sinds ruim tien jaar wel als slachtoffer geïdentificeerd, maar er worden zeer weinig verdachten vervolgd en veroordeeld en zij komen bijna nooit in aanmerking voor een definitieve verblijfsvergunning. Toen ik begin jaren negentig van de vorige eeuw werkzaam was in een opvangcentrum voor asielzoekers in Leiden ben ik zeker ook slachtoffers van mensenhandel tegengekomen, maar zij bleven onopgemerkt in de asielprocedure. De aandacht ging uit naar wat er in het land van herkomst was gebeurd en of dat reden was om asiel te verlenen, […]
december 9, 2016

Faillissement Estro en prepack

Enige tijd geleden kende de Directie van Estro zich, in het zicht van het zelf aangevraagde, faillissement, riante bonussen toe. Daarna bleek dat de FNV, de grootste vakbond in de publieke sector, juridische actie gestart is, omdat de Directie enerzijds het faillissement heeft gebruikt om oud(er) of ziek personeel te lozen en anderzijds de onderneming voor een (veel) te lage prijs aan de oude eigenaren is verkocht. Later bleek, dat een ander bedrijf een (veel) hogere prijs had willen betalen. Estro had dit gemakshalve maar aan de bewindvoerder/curator verzwegen. In de juridische wetenschap en praktijk staat het gebruik van de […]
december 9, 2016

Rechtsbijstandverzekering

Ruim drie miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering. Die is bedoeld als bescherming wanneer je te maken krijgt met een juridisch geschil. Maar hoe goed behartigt de verzekeraar jouw belangen? De juristen die de maatschappij inzet willen wel héél graag schikken. En het is de vraag of het überhaupt wel zin heeft een rechtsbijstandverzekering te hebben. Rechtsbijstand door de overheid Veel mensen hebben nameljk helemaal geen baat bij een rechtsbijstandverzekering. Wanneer je onder een bepaalde inkomensgrens zit heb je namelijk recht op financiele bijstand door de overheid. Die grens is 21800 voor alleenstaanden en 36800 voor gedeelde huishoudens. Je hoeft in […]
november 16, 2016

Wat is alimentatie?

Alimentatie of onderhoudsplicht betekent het meebetalen aan de kosten van levensonderhoud na echtscheiding of na beëindiging van een relatie. De vorm van alimentatie is meestal een bedrag per maand, maar er kan ook in natura worden betaald  zoals het daadwerkelijk voldoen van kosten ( kleding kinderen, kosten woning). Er zijn twee vormen van alimentatie: Kinderalimentatie Partneralimentatie Kinderalimentatie Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat kinderen na een scheiding er zo min mogelijk op achteruitgaat. Er bestaan richtlijnen van het Nibud voor de kosten van de kinderen en een richtlijn van de rechtbanken (Trema normen) waarop de […]
november 2, 2016

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan.

De kostendelersnorm houdt in dat als een woning wordt gedeeld met meer volwassenen, de bijstandsuitkering wordt verlaagd. De reden daarvoor is dat de woonkosten in dat geval kunnen worden gedeeld. Dat bij de bepaling van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden met medebewoners is op zichzelf beschouwd overigens niet nieuw, maar wel nieuw is dat de korting oploopt al naar gelang het aantal medebewoners: hoe meer medebewoners, hoe lager de bijstandsuitkering. In een dertiental uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep op 1 november 2016 uitspraak gedaan over belangrijke aspecten van de toepassing van de kostendelersnorm. Met de […]
augustus 22, 2016

KOSTENDELERSNORM ALKMAAR EN SCHAGEN AANGEPAST

Bij uitspraak d.d. 27 mei 2016 heeft de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (SB) het Alkmaarse beleid met betrekking tot de kostendelersnorm vernietigd. Conform de uitspraak van 27 mei heeft de gemeente Alkmaar bij brief d.d. 5 juli 2016 in die zaak haar beleid aangepast. De SB heeft bepaald, dat wanneer er meerdere mensen in een woning wonen, die de kosten kunnen delen, de kostendelersnorm verplicht toegepast moet worden. Alkmaar stelde daar-bij, dat wanneer de huurprijs minder dan € 411,00 was er nooit sprake was van een commerciële huurprijs. In dat geval was er dan altijd sprake van kostendeling […]
augustus 3, 2016

Geldt de Alcatel-termijn ook voor de meervoudig onderhandse aanbesteding?

In mijn praktijk zie ik regelmatig meervoudig onderhandse aanbestedingen waarbij er, na de aanbestedingsprocedure, definitief wordt gegund. Een opschortende termijn wordt niet in de aanbestedingsdocumenten opgenomen voor de inschrijver die een kort geding aanhangig zou willen maken. Als niemand van plan is om een kort geding te starten, is er niets aan de hand. Maar wat gebeurt er als een inschrijver wel naar de kortgedingrechter wil stappen? Als het om een overheidsopdracht voor werken gaat, een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure en hoofdstuk 7 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing is? Het ARW  2012 en het ARW 2016 Uit […]