Vreemdelingen - en vluchtelingenrecht

Het vreemdelingenrecht heeft betrekking op situaties waarbij men in Nederland wil komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie. De Nederlandse overheid hanteert een toelatingsbeleid voor vreemdelingen die naar Nederland willen komen. Dit toelatingsbeleid wordt bepaald door de Nederlandse Vreemdelingenwet. Advocatenkantoor Oudegracht heeft uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van vreemdelingenrecht.

Procedures waarmee u te maken kunt krijgen:

  • Visumprocedures
  • Verblijfsvergunning
  • Legaliseren van documenten
  • Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
  • Een werknemer naar Nederland laten komen als kennismigrant of arbeidsmigrant
  • Naturalisatie
  • Vreemdelingenbewaring

Meer weten over vreemdelingen- en vluchtelingenrecht?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact