Rechtbank Noord-Holland doet mooie uitspraak in het belang van slachtoffer zedenzaak

Recent behandelde het kantoor Oudegracht de belangen van een slachtoffer van een zedenzaak.

Kort gesteld : er was eerder door de rechtbank in een civiel vonnis forse schadevergoeding toegekend. Er wordt stukje bij beetje betaald. Op enig moment heeft de dader zo veel schulden opgebouwd dat hij een verzoek doet om in de schuldsanering te komen. Dat lukt.

Na drie jaar is de schuldsanering afgelopen. De dader meent dat hiermee alle schulden zijn afgewikkeld en ook de nog openstaande schuld aan het slachtoffer.  Immers in het algemeen is het gevolg van een wettelijke schuldsanering (WSNP) dat de resterende schulden niet meer kunnen worden geïncasseerd. De zogenaamde schone lei.

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat dit niet opgaat voor een vordering van een slachtoffer van een zedenzaak. Ondanks de schuldsanering voor de overige schuldeiser dient in dit geval het slachtoffer gewoon haar geld te krijgen. Ook al duurt dat in verband met een betalingsregeling nog jaren.

De wet was op dit punt niet duidelijk. De rechtbank heeft echter het standpunt van mr. Baars gevolgd dat er moet worden gekeken naar de bedoeling van de wet.

(Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 8 april 2020)