Met mediation lost u zelf het conflict op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft.
Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij.

Mediator

Een mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Het helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

 

De mediators binnen ons kantoor


FRANS BAARS

Mediator

Frans Baars is sedert 1981 bij Advocatenkantoor Oudegracht werkzaam. Als advocaat heeft hij op verschillende terreinen van het recht ervaring opgedaan: familierecht, huurzaken, arbeidsgeschillen, opname van psychiatrische patiënten en civiele geschillen.

Zijn ervaringen als advocaat leerden hem dat lange en soms kostbare juridische procedures gepaard gingen met steeds groter wordende onvrede bij de cliënten. Daarom heeft hij gekozen voor een professionele opleiding tot mediator.

Hij is meer dan 15 jaar (geregistreerd) mediator en werkt al vele jaren met veel plezier en inzet aan het oplossen van geschillen in overleg in plaats van via de rechter. Hierin is voor hem het resultaat van belang. Het oplossen van een geschil vergt ook daadkracht. Zijn bijzondere expertise ligt op het gebied van het civiele recht (geschillen tussen burgers onderling en bedrijven onderling). Ook is hij actief als mediator in strafzaken : het bij elkaar brengen van daders en slachtoffers.

Contact

INEKE VOS

Mediator

Zij is sinds 1991 werkzaam in het familierecht. Eerst als jurist bij rechtbank en gerechtshof, later als advocaat bij Hocker Advocaten in Amsterdam. Zij zei de advocatuur vaarwel vanwege de vaak onbevredigende uitkomst van langdurige en kostbare procedures in familiekwesties.

Zij heeft vervolgens gewerkt als trainer en coach en is lange tijd coordinator bij het Centrum voor Herstelgericht werken geweest.

Na het volgen van opleidingen in psychologie, familymediation, mindfulness, geweldloze communicatie en systemisch werken is zij sinds 2010 terug in de advocatuur. Aanvankelijk bij Bol Advocatenkantoor en thans bij Advocatenkantoor Oudegracht. Scheidingsmediation is een substantieel deel van haar praktijk. Zij wordt regelmatig door de rechtbank ingeschakeld al mediator.

Ineke Vos is registermediator. In haar praktijk staat zij particulieren en ondernemers bij in echtscheidingszaken en alle daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals de zorgverdeling van de kinderen, partner- en kinderalimentatie en vermogensverdeling.

“In de ruim 20 jaar dat ik me bezighoud met echtscheidingen in al zijn facetten, is me duidelijk geworden dat scheiden in de eerst plaats een relationeel proces is. Met uiteraard financieel en juridisch belangrijke componenten.”

Contact