Geschillen met Jeugdzorg en kinderbeschermingsmaatregelen

  • Verzoek uithuisplaatsing

Een verdergaande maatregel is de uithuisplaatsing. In dat geval wordt het kind uit huis geplaatst in een pleeggezin of een instelling. Dit moet noodzakelijk en in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind zijn of noodzakelijk vanwege een onderzoek naar de 'geestelijke of lichamelijke' toestand van het kind. Wanneer ouders toestemming geven voor de uithuisplaatsing hoeft er geen procedure te worden gevoerd. Het verzoek kan gedaan worden door Bureau Jeugdzorg, de Raad en het Openbaar Ministerie.

Wanneer ouders geconfronteerd worden met een verzoek om uithuisplaatsing kunnen ze zich laten bijstaan door een advocaat. Dit kan ertoe leiden dat het verzoek niet of in gewijzigde vorm wordt toegewezen.

U kunt voor advies over een verzoek uithuisplaatsing contact opnemen.

  • Verzoek ondertoezichtstelling

Wanneer er zorgen zijn rondom een kind kan het zijn dat er kinderbeschermingsmaatregelen verzocht worden. Een veel voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling van een kind. De ouders behouden dan het gezag maar worden daar wel in beperkt omdat ze begeleid worden door een voogd van Bureau Jeugdzorg. Als de 'zedelijke of geestelijke' belangen of gezondheid van jeugdige bedreigd worden en andere middelen hebben gefaald kan een dergelijk verzoek aan de rechter worden voorgelegd. Het verzoek kan worden ingediend door de (juridisch of pleeg-)ouder, de Raad voor de Kinderbescherming en in uitzonderingsgevallen door het Openbaar Ministerie.

Wanneer ouders geconfronteerd worden met een verzoek om ondertoezichtstelling kunnen ze zich laten bijstaan door een advocaat. Dit kan ertoe leiden dat het verzoek niet of in gewijzigde vorm wordt toegewezen.

U kunt voor advies over een verzoek ondertoezichtstelling contact opnemen met advocaat Ineke Vos.

Meer weten over jeugdzorg en kinderbescherming?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact