Het Pand

Dit Jugendstil-pand werd in 1910 gebouwd door de Alkmaarse architect W.H. Krimp. Opdrachtgever was J. Bierdrager, directeur van de houtkoperfirma C. Baan en Zoon (later Bierdrager ). Het pand was bedoeld als woonhuis. Achter het pand bevond zich de houtopslag en enkele jaren later ontwierp dezelfde architect ook nog een kantoortje aan de andere kant van de oprit: het huidige pand Oudegracht 86.

In dit huis woonde de familie Bierdrager. Beneden waren de woonkamer en-suite met serre (nu het secretariaat), een keuken (nu het archief) en een spreekkamer (de huidige wachtkamer). Op de tussenverdieping bevonden zich drie slaapkamers, een logeerkamer en een badkamer. Voorts was er nog een zolder.

Het huis is lange tijd een woonhuis gebleven. In 1921 verkocht Bierdrager het pand aan Th.C. van Hilten, een kinderarts voor fl. 17.000,-. Het terrein waarop de houtopslag had gestaan werd enige jaren later (vermoedelijk in 1928) verkocht aan de Coöperatieve Alkmaarsche Centrale Melkinrichting, beter bekend als Melco, die er de Crema melkfabriek neerzette. Bij die gelegenheid werden twee stukjes grond tegen elkaar geruild waardoor voor de melkfabriek een beter terrein vrijkwam.

De muur die de achtertuin van dit pand aan de oostkant begrenst was de muur van deze oude melkfabriek. Daarbij werd uitdrukkelijk bepaald dat de eigenaar van Oudegracht 90 de aan zijn tuin grenzende muren van het gebouw van een naastgelegen melkfabriek mocht laten begroeien, echter niet met klimop - een bepaling die in alle latere koopakten is opgenomen.

In 1946 overleed de heer Van Hilten. Zijn weduwe verkocht het pand in 1952 aan mevrouw Hooft van Iddekinge voor fl. 20.000,-. De echtgenoot van de verkrijgster was de heer van den Wall Bake, rechter. De huidige gebruikers zijn dus niet de eerste juristen in het pand.

Tot 1969 bleef het pand in gebruik als woonhuis. In dat jaar werd het gekocht door de heer V. Bakker die er zijn constructiebedrijf in wilde vestigen. Dat maakte een ingrijpende verbouwing noodzakelijk.

Op de begane grond werd de woonkamer met serre tot een tekenzaal verbouwd, en werd een tweede tekenkamer gemaakt op de eerste verdieping door een muur weg te breken tussen twee slaapkamers. Keuken en badkamer verdwenen en de overgebleven slaapkamers werden kantoortjes.

De spreekkamer werd receptie. Alleen de wc op de begane grond bleef op zijn plaats: onder de trap. De oude schoorstenen en kasten werden weggebroken en tegen de stucwerkplafonds werden platen aangebracht. Ook werden de dakkapellen aan de voor- en zijkant van het pand vergroot. Desondanks zijn veel originele details in het pand bewaard gebleven, zoals het glas-in-lood en de houten trap. Hoewel het verbouwingsplan uit 1969 vermeldt dat een elektrische schelinstallatie zal worden aangebracht is ook de originele smeedijzeren trekbel bewaard gebleven.

Het constructiebedrijf V. Bakker vulde niet het gehele gebouw. Op de eerste verdieping hield ook het Aktiecentrum Kinderbeschermingskonflikten (AKK) kantoor en op zolder was er het Advocatenkantoor Van Driel en Veraart gevestigd. Toen dat kantoor naar een ruimer pand vertrok werd de zolder in twee delen als woonruimte verhuurd.

In 1972 werd besloten de melkfabriek, die al jaren niet meer in gebruik was, te slopen en op de vrijgekomen plek parkeerruimte te creëren. Er zijn zelfs plannen geweest voor een ondergrondse parkeergarage, die echter nooit zijn gerealiseerd.

In 1988 kocht het Alkmaars Advokatenkollektief - voorloper van Advocatenkantoor Oudegracht - het pand Oudegracht 90 van V. Bakker. Het pand werd in 1992 tot gemeentelijk monument verklaard.

In 1998 zijn aan het gebouw uitvoerige verbouwingswerkzaamheden verricht. Het verfwerk is vernieuwd, de goten zijn vervangen, het metselwerk is opnieuw gevoegd en het glas-in-lood hersteld.

In 2004 heeft het pand een ingrijpende verbouwing ondergaan en is er aan de achterkant een serre bijgebouwd alsmede een spreekkamer. Aangezien dit geheel in de stijl van het pand en smaakvol heeft plaatsgevonden heeft Advocatenkantoor Oudegracht in 2004 de -Historische Puienprijs- van de Historische Vereniging Alkmaar ontvangen.

Meer weten over ons advocatenkantoor?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact