Per 1 juli 2017 is de wet van kracht die een betalingstermijn langer dan 60 dagen verbiedt. De wet is bedoeld om kleine zelfstandigen/ het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te beschermen tegen grote ondernemingen die betalingstermijnen van meer dan 60 dagen hanteren. Met deze wet wordt Europese regelgeving in nationale wetgeving geïmplementeerd.[1]

 

Het gevolg van deze wet

  • Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen tussen kleine zelfstandigen/ het MKB en grote ondernemingen is dan nietig, dus de termijn van meer dan 60 dagen heeft nooit bestaan en deze wordt automatisch omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen.
  • Als de contractpartij – afnemer/opdrachtgever – na 30 dagen pas de factuur betaalt, is hij de wettelijke handelsrente van circa 8 % per jaar verschuldigd.
  • Er geldt een overgangsregeling van 1 jaar voor handelscontracten die vóór juli 2017 zijn afgesloten.
  • Als de opdrachtgever/afnemer een overheid/overheidsinstelling/overheidsbedrijf is, blijft een betalingstermijn van 30 dagen gelden.

 

Dit is een korte samenvatting, wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met mr. K.G.O (Kwaku) Afriyieh, advocaat bij het kantoor Oudegracht te Alkmaar.

Tel. 072-5122213

 

[1] Staatsblad, Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen. RICHTLIJN 2011/7/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 16 februari 2011, betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties