Bestuurs(proces)recht

Het bestuursrecht bepaalt welke bevoegdheden, rechten en plichten de overheid heeft (Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen etc.) en bevat normen voor het handelen van het bestuur. Het bestuursrecht is dat deel van het recht dat de relatie tussen bestuur en burger beheerst. Advocatenkantoor Oudegracht adviseert en ondersteunt u bij zaken op het gebied van:

  • Bezwaren omtrent de afgifte van vergunningen en zienswijze/beroep tegen onder andere de vaststelling van bestemmingsplannen
  • Het toekennen van subsidies en uitkeringen
  • Beroepsprocedure/ hoger beroepsprocedure tegen de afwijzing van een aanvraag of een handhavingsbesluit
  • Het verzoeken om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter
  • Geschillen omtrent al dan niet onrechtmatig handelen van de overheid
  • Handhaving (bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang/dwangsom)

Meer weten over bestuurs(proces)recht?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact