Mr. H. (Hannah) Ruder

Advocaat


Hannah Ruder heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar master Privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij bij meerdere kantoren stages gelopen, waaronder Spong advocaten. Sinds april 2016 is zij verbonden aan Advocatenkantoor Oudegracht.

Zij voert een algemene praktijk met de nadruk op het personen- en familierecht. Zij heeft ook expertise in de behandeling van zaken met internationale aspecten.

U vindt in haar een betrokken en gedreven advocaat, die er haar uitdaging in vindt de meest lastige juridische kwesties tot een goede oplossing te brengen.

SPECIALISATIES

 • personen- en familierecht,
  waaronder echtscheiding
  en verbreking samenleving.

Familierecht:

 • Erkenning
 • Gezag
 • Omgang (verdeling zorg- en opvoedingstaken)
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)
 • Geschil met Jeugdzorg
 • Alimentatie
 • Voornaamswijziging
 • Verzoek wijziging geslacht
 • Echtscheiding/Verbreking samenleving
 • Erfrecht
 • Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met Advocaat Hannah Ruder

  Advocaat Hannah Ruder


  Neem contact op voor het maken van een afspraak.

  Contact