Mr. A. (Arno) van Deuzen

Advocaat


Binnen het individuele arbeidsrecht legt Arno van Deuzen zich met name toe op ontslagrecht, schending van de privacy van de werknemer en de reïntegratie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.

De toegang tot het recht moet voor iedereen toegankelijk zijn. Goede rechtshulp hoeft niet duur te zijn. Advocaat Van Deuzen koppelt goede kwaliteit aan een goede oplossing en een redelijke prijs. Oftewel: "If you think it`s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur'.

Een luisterend oor, een open mind, gepaard aan inhoudelijke diepgang. Voor Advocaat Van Deuzen is maar een principe leidend en dat is uw belang. Aardig als het kan, hard als het moet. Soms procederen, maar ook zeker kijken of een regeling in der minne mogelijk is. Immers soms heeft u meer aan een oplossing op korte termijn dan aan een juridisch oordeel op de lange(re) termijn. Wilt u echter een principiële uitspraak (van de rechter), ook dan vindt u Advocaat Van Deuzen aan uw zijde.

SPECIALISATIES

 • Arbeidsrecht
 • Sociaal-zekerheidsrecht

Een aantal spraakmakende zaken, die door hem behandeld werden, zijn:

 • Verkeersboetezaak (Hoge Raad) met betrekking tot de vraag of een werkgever een verkeersboete tijdens het werk mag verhalen op de werknemer?
 • Schoffelweigeraar (Rechtbank Arnhem): is een bijstandsgerechtigde verplicht plantsoenen te schoffelen in ruil voor zijn uitkering?
 • De enquêteprocedure met betrekking tot het gevoerde wanbeleid bij Meavita (Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam). In deze procedure stond centraal de vraag of het faillissement van dit zorgconcern te wijten was aan wanbeleid van de RvB en RvT?
 • Daarnaast zijn nog tientallen andere door hem uitgelokte uitspraken gepubliceerd.

  Huidige lidmaatschappen en nevenfuncties:

  • Lid van de Specialisatievereniging voor Sociale Zekerheidsadvocaten
  • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam
  • Lid van de Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland
  • Lid van de Geschillencommissies van de Fietsersbond en van Milieudefensie
  • Lid Raad van Toezicht Purmerendse Scholengroep
  • Gecertificeerd begeleider intervisiebijeenkomsten
  • Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met Advocaat Arno van Deuzen.

   Advocaat Arno van Deuzen


   Neem contact op voor het maken van een afspraak.

   Contact