Advocaat Kwaku Afriyieh

Door: mr. K. Afriyieh

Aanbestedingsrecht

De Raad van Ministers binnen de Europese Unie (EU), ‘de regeringsleiders van de 28 lidstaten’, hebben 3 nieuwe richtlijnen op het gebied van aanbesteden vastgesteld. Op 28 maart 2014 zijn de richtlijnen gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

Nederland heeft ervoor gekozen om deze wijzigingen te implementeren in de Aanbestedingswet 2012 met bijbehorende besluiten, namelijk: het Aanbestedingsbesluit 2012, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2012. Door die wet en het beleid te wijzigen, kan er worden voldaan aan de Europese wetgeving (richtlijnen). De omzetting van de richtlijnen in nationale wetgeving moest op 18 maart 2016 gereed zijn, maar Nederland heeft als lidstaat de implementatie uitgesteld tot 1 juli 2016. Nederland heeft daarom hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 juli 2016 een nieuwe Aanbestedingswet.

De volgende doelen worden onder andere met de nieuwe/gewijzigde nagestreefd:
Meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid (MvT 3.1)
• Onder meer, innovatiepartnerschap is geïntroduceerd (art 2.31a e.v. en 2.126 b van de Aanbestedingswet)
Meer flexibiliteit bij aanbestedingsprocedures (3.2 MvT)
• Geen 2b-diensten meer, maar toch meer mogelijkheden bij een aantal categorie diensten (verlicht regiem qua inkoop- en aanbesteden).
• Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging blijft mogelijk, deze is wel enigszins gewijzigd (mededinging met onderhandeling).
Verlagen administratieve lasten (3.3 MvT)
• Elektronisch aanbesteden wordt vanaf 1 juli 2017 in veel gevallen verplicht gesteld.

Neem voor meer informatie contact op met mr. K.G.O. Afriyieh, advocaat gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Hij verzorgt onder andere samen met een collega advocaat in Alkmaar, in company trainingen voor organisaties.