Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is een breed rechtsgebied. Dit betreft in het bijzonder de wet- en regelgeving omtrent onroerend goed. Binnen ons kantoor adviseren of staan onze vastgoedadvocaten u bij in gerechtelijke procedures met onderstaande vraagstukken/ binnen onderstaande rechtsgebieden.

Huurrecht

Zowel verhuurders, huurders en onderhuurders van onroerend goed (woonruimte of bedrijfsruimte) kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan wanneer het huurreglement niet goed is vastgelegd met ingrijpende gevolgen. Advocatenkantoor Oudegracht adviseert en ondersteunt u o.a. op het gebied van:

  • Opstellen en beoordelen huurovereenkomsten
  • Huurprijs wijzigingsprocedures
  • Ontruimingsprocedures
  • Huur beëindigingprocedures
  • Huurrecht, verkoop- en kooprecht

Civielrechtelijk bouwrecht

Voor het realiseren van projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW), burgerlijke en utiliteitsbouw (B,-en-U) worden naast de hoofdafspraken die door partijen worden vastgelegd en de wettelijke bepalingen, gebruik gemaakt van diverse branchevoorwaarden die tussen partijen gelden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele en innovatieve vormen van contracten. Voor de adviseurs/Ingenieursbureaus (RVOI), voor architecten (DNR), tussen de aannemer en de opdrachtgever geldt meestal een RAW-bestek waarbij vaker de nieuwste versie van de UAV van toepassing wordt verklaard.

Wat dacht u van de UAV-GC waarbij de Standaard RAW-bepalingen niet gelden? Dat vindt ook plaats. Bij de B,-en-U wordt de Stabu en tevens de UAV van toegepast. Tijdens de uitvoering van het project kunnen onder andere vragen rijzen als: wie draait er op voor vertragingsschade? Dient meer- en minderwerk verrekend te worden? Moet de opdrachtgever altijd bijbetalen indien een stelpost wordt overschreden? Moet de opdrachtgever bij een contract waarbij de UAV-GC geldt, een wijziging accepteren en bijbetalen? Welke garanties gelden er? Dient de opdrachtgever geconstateerde gebreken in het werk op eigen kosten te herstellen? Wat als er na de opdrachtverlening materiaalprijzen enorm stijgen? Wat verstaat men onder zorgvuldig graven op basis van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)?

Voor advies kunt u contact opnemen met Kwaku Afriyieh

Meer weten over vastgoedrecht?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact