Mr. K.G.O (Kwaku) Afriyieh

Advocaat


Als advocaat werkzaam in Alkmaar en omstreken, adviseert Kwaku Afriyieh gemeenten, andere overheidsorganisaties, zoals gemeentelijke havenbedrijven in heel Nederland over de volgende onderwerpen: aanbestedingen, bouwen en vastgoed. Hij is ook belangenbehartiger van ondernemingen, zoals aannemers, advies- en ingenieursbureaus met vragen over onder andere inkoop, aanbestedingen en (bouw)contracten. De belangen van particulieren en bedrijven worden vaak geraakt door overheidsbesluiten op het gebied van bouw- en projectontwikkeling. Particulieren schakelen hem ook in. Voor huurkwesties: bedrijfsruimten, woningen, overige en het algemeen verbintenissenrecht (contracten, erfpacht, erfdienstbaarheden, beslag en executie), wordt Kwaku Afriyieh regelmatig als advocaat ingeschakeld.

Neem direct contact op met advocaat Kwaku Afriyieh. Er zijn namelijk weinig advocaten in Alkmaar en omgeving die gespecialiseerd zijn in het aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en het bestuursrecht die het overheidsdomein versus de belangen van ondernemingen zo goed kennen als Kwaku Afriyieh .

Kwaku Afriyieh is sinds 2015 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Daarvoor heeft hij ruim zes jaar als jurist bij een grote gemeente gewerkt. Ook heeft hij als bedrijfsjuridisch adviseur (ondernemer), ongeveer tweeënhalf jaar, bedrijven, waaronder ingenieursbureaus, bouwbedrijven en ook (semi)overheden, van juridisch advies voorzien. Hij begrijpt als geen ander wat de belangen van partijen zijn en behaalt regelmatig samen met zijn cliënten het beste resultaat .

Bent u bezig met een inkoop- en aanbestedingstraject en zou u gebruik willen maken van strategisch juridisch advies? Of schrijft u in voor een aanbesteding? Heeft u vragen over de uitvoering van het contract? Is een vergunning afgewezen? Wordt er gehandhaafd omdat u niet aan bepaalde wettelijke of vergunningsvoorschriften voldoet? Kan er in strijd met het bestemmingsplan worden gebouwd? Heeft u als projectontwikkelaar een (intentie)overeenkomst met een gemeente, maar de gemeente komt daarop terug? Vraagt u zich af of een samenwerking tussen u als private partij met een aanbesteder aanbestedingsplichtig is? Heeft u vragen over de rechten en de plichten van de verhuurder versus de huurder van de gehuurde bedrijfsruimte, woonruimte of een ander (on)roerend goed? Heeft u vragen over erfpachtrecht en andere zakelijke rechten? Wilt u bijstand bij het opstellen van contracten? Neem direct contact op, u kunt bij hem als advocaat terecht voor een gratis intakegesprek.

Hij heeft een open houding, maar wel een no-nonsens mentaliteit, veel positieve energie en zeer resultaatgericht. Een doorzetter, ondernemend en gaat door waar andere advocaten het voor gezien houden. Verder is hij kritisch en goed in onderlinge verhoudingen, snel en treedt daadkrachtig op. Met deze persoonlijke eigenschappen behaalt hij regelmatig de beste resultaten voor zijn cliënten.

SPECIALISATIES

 • Aanbestedingsrecht (aanbesteding van werken, leveringen en diensten)
 • Vastgoed: bouwrecht (grond-, weg- en waterbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw, de tuinbranche, projectontwikkeling/gebiedsontwikkeling en huurrecht)
 • Bestuursrecht (bouwgerelateerd, zienswijze of beroep tegen vaststelling bestemmingsplan, vergunningen en handhaving)

Huidige lidmaatschappen en nevenfuncties:

 • Lid vereniging van aanbestedingsrecht
 • Lid vereniging van bouwrecht
 • Lid vereniging van bestuursrecht
 • Praktijkdocent aanbestedingsrecht en contracten (NCOI)
 • Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met Advocaat Kwaku Afriyieh.

  Advocaat Kwaku Afriyieh


  Neem contact op voor het maken van een afspraak.

  Contact